KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE 

Ispitivanje kvaliteta izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i mreži te kontrola dezinfekcije, osnovne su mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Ispitivanja se provode interno na izvorištima i u samoj mreži više puta dnevno prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Sl. glasnik BiH”, broj 43/10).
Kontrola zdravstvene ispravnosti vode iz individualnih vodnih objekata obuhvata lokalnu inspekciju vodnog objekta, kao i praćenje kvaliteta vode od izvorišta do krajnje tačke, odnosno do korisnika.