SLUŽBA ZA SANITARNU TEHNIKU, DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU