UPRAVA 

direktor
Direktor: prim. dr Senad Huseinagić
+387 (032) 448 – 001
+387 (032) 448 – 000
info@inz.ba
Ulica fra Ivana Jukića br. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4218900490003 (PDF)
PDV broj:
Registarski broj: 43-05-0011-15  Općinski sud Zenica (PDF)
Transakcijski račun: 1340100000012924 IK banka