PARTNERSKE ORGANIZACIJE 

Institut ima potpisane protokole o saradnji sa sljedećim organizacijama i institucijama:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BIH