PARTNERSKE ORGANIZACIJE 

Institut ima potpisane protokole o saradnji sa sljedećim organizacijama i institucijama:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH

zzjzfbih-logo
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Grb-zdk82
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BIH

agencija-za-sigurnost-hrane