MISIJA 

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je stručna ustanova u oblasti zaštite ljudi i životinja, koja ima povjerenje stanovništva i koja je u stanju identifikovati i zadovoljiti potrebe svojih korisnika iz oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, kroz visokostručnu specijalističku djelatnost oslonjenu na najnovija saznanja i mogućnosti savremene dijagnostičke tehnologije.
Visokostručna specijalistička djelatnost
Najnovija saznanja
Savremene tehnologije